Historie
26 april 1986: de dag van de grote brand in de kerncentrale van Tsjernobyl.
Heel de wereld is in rep en roer. Alle mensen uit de omgeving worden geëvacueerd en verspreid over diverse plaatsen in de Oekraine en Belarus (Wit Rusland). Ook in Belarus werd een zeer hoge straling gemeten.
Na vele actie’s op TV zijn er veel kinderen voor hun gezondheid naar Nederland gekomen, zo ook naar Nijkerk. De eerste groep kinderen kwam in het voorjaar van 1992, de tweede groep in het najaar van 1992 en in september 1994 zijn er voor de laatste keer 30 kinderen in Nijkerk geweest. Na die tijd zijn er Nijkerkers geweest die besloten om er ter plaatse regelmatig hulp te bieden.
Op initiatief van de fam. Benning, fam. Broers en de fam. van ‘t Veld, is op 10 september 1996 De Nijkerkse Stichting voor hulp aan Tsjernobylkinderen opgericht. De Nijkerkse Stichting gaat vanaf dat moment twee keer per jaar naar Belarus om humanitaire hulp te bieden
Doel van de stichting
Het verstrekken van hulp aan Tsernobylkinderen in Belarus in de vorm van medicijnen,hulpmiddelen en goederen / gereedschap die kunnen bijdragen aan de zelfredzaamheid. Dit alles gaat in nauw overleg met de organisaties aldaar.
We krijgen regelmatig verzoeken uit Belarus van diverse organisatie’s en ziekenhuizen. Ook de Ambassade uit Belarus in Den Haag doet soms een beroep op ons om humanitaire hulp te verlenen. Helaas kunnen we niet aan al deze verzoeken gehoor geven, omdat daarvoor de financiele middelen ontbreken.
Beloningsbeleid
Het bestuur van onze stichting wordt volledig gevormd door vrijwilligers, die voor hun werkzaamheden geen vergoeding van welke aard dan ook ontvangen.
Mocht u ons werk willen ondersteunen, neemt u dan contact met ons op.
De Nijkerkse Stichting Voor Hulp Aan Tsjernobylkinderen is ANBI-goedgekeurd.
FinanciŽle verantwoording
De verslagen met de financiële verantwoording vindt u hier.
Bestuur van de stichting
Voorzitter: Chris Benning
Rembrandtlaan 16
3862 MG Nijkerk
Tel. 033-2452828
Secretaris:

Ria van ’t Veld
Zwanenhof 5
3862 LW Nijkerk
Tel. 033-2457466
Fax. 033-2462334

Penningmeester: Dinie Broers
Tel. 0628-421740