Welkom op de homepage van de Stichting Kinderhulp Tsjernobyl in Nijkerk.
Wilt u onze werkzaamheden ondersteunen? Graag komen wij onze projecten bij u toelichten. Neemt u contact met ons op!
 

 

In 1996 is de kerncentrale ontploft, het is voor de meeste mensen een vergeten ramp. De gevolgen zijn in Belarus nog steeds zichtbaar. September 1996 is de “Nijkerkse Sichting voor hulp aan Tsjernobylkinderen” opgericht, door Dinie Broers, Ria van’t Veld en Chris Benning.
Inmiddels heeft de Nijkerkse Stichting in overleg met het ministerie van Humanitaire Zaken en met de organisatie in Belarus diverse projecten gesteund en zijn nog actief bij diverse projecten (zie jaarverslagen). De Nijkerkse stichting is A.N.B.I. goedgekeurd en draai nog steeds op 'volle toeren'.
Elk jaar proberen we één of twee keer hulp te gaan verlenen op de plaatsen waar het nog steeds hard nodig is. In Ivatsevichi hebben we eind vorig jaar nog meer dan 2000kg voedsel gekocht (meer dan 200 voedselpakketten) om aan de blinden en slechtziende mensen te verstrekken, die niet in de tuinen kunnen werken om hun eigen voedsel te verbouwen. Het werk project (borstels en stekkerdozen) loopt nog steeds, alleen er was in de zomer en najaar van 2016 weinig werk, dus konden ze niets bijverdienen.
1 juli 2016 heeft Belarus nieuw geld gekregen, hetzelfde principe als de Euro, papieren geld en ook weer muntjes. Op dit moment (februari 2017) is 1 Euro ± 2 Belarus roebel waard (was 21.562 roebel). Het minimumloon is ± 200 Belarus roebel en de uitkeringen zijn niet veel hoger, pensioenen zijn tussen de 250 en de 400 Belarus roebel, terwijl de prijzen van de eerste levensbehoefte bijna net zo duur zijn al bij ons in Nederland. U kunt dus begrijpen dat de mensen maar net kunnen rond komen. Vooral de mensen met een beperking en de oudere mensen hebben het erg zwaar.
In Kosava zijn we nog steeds betrokken bij het project om 7 mensen zelfstandig te leren wonen onder begeleiding, deze mensen krijgen ook aangepast onderwijs.
Kijk eens bij jaarverslagen om een indruk te krijgen van ons humanitaire werk.
We hebben nog steeds een zeer goede samenwerking met de organisatie I.H.I.S.C. in Brest, zonder deze organisatie is het haast onmogelijk om de hulpgoederen bij de projecten te krijgen.
Zonder uw hulp kan de Nijkerkse Stichting niet blijven doen wat hard nodig is.
U kunt ons helpen door de Nijkerkse Stichting financieel te steunen door uw gift over te maken op NL90ABNA0401144380.
U kunt ons een mail sturen om op de hoogte gehouden te worden (zie contactgegevens).
Namens de gezinnen uit Belarus: SPASIEBA! (=Bedankt!)
 

De Nijkerkse Stichting is A.N.B.I. goedgekeurd.