Malarita een plaatsje 40 km onder Brest wordt sinds kort ook door ons bezocht. In dit sociaal opvanghuis worden kinderen opgevangen en verzorgd die geen huis of ouders meer hebben, voor een periode van maximaal 6 maanden. Binnen deze tijd wordt er een goede andere oplossing gevonden. Hier wonen de kinderen en eten en slapen er.

Slapen in drie etages
Spelende kinderen

Op de scholen proberen we de EHBO voorzieningen op peil te houden door middel van een goede EHBO trommel. Op onze volgende reizen controleren we vaak of alles nog intact is en of er verbandmiddelen moeten worden aangevuld. Dit alles gaat in goed overleg met de dokter of zuster die daar overgaat.

Van een oude...
...naar een goedgevulde nieuwe EHBO-kit
En nog één...

Ook helpen we hier een organisatie ( die onder controle staat van de Staat ) die bij oudere mensen langs gaan met kleding, deze mensen wonen in dorpen vele kilometers van Malarita. Rolstoelen en rollators worden verstrekt aan die mensen die dat nodig hebben om zich goed te kunnen verplaatsen.

De kledingopslag in Malarita (goed georganiseerd)
De kleuterschool wordt ook door ons bezocht, de kinderen krijgen er nieuwe kleding die op school gewassen en onderhouden wordt. Veel kinderen worden op school gewassen omdat er thuis geen voorzieningen zijn.
Een paar fotos van de kleuterschool: