WIST U...
…. dat het in april 2016 30 jaar geleden is dat de kerncentrale ontplofte.
…. de Nijkerkse Stichting nog steeds 1 a 2 keer per jaar hulp gaat verlenen en de
hulp nog steeds zelf uitdeelt en controleert.
…. dat Micha, de man van Tatiana onze vaste tolk, die op de reis van december 2015 voor de 4e keer meeging als tolk in plaats van Tatiana, 8 september is overleden na een kort ziekbed.
…. de Nijkerkse Stichting vertegenwoordigd was op zijn begrafenis op 9 september.
…. dat de hulp nog steeds hard nodig is voor de 300 bewoners van de neuro-psychiatrische inrichting in KOSAVA.
….dat we hebben bijgedragen aan het project zelfstandig wonen voor 7 bewoners in Kosava ( zie jaarverslag 2015), en proberen het te zullen blijven steunen.
….dat de leden van de Nijkerkse Stichting nog altijd zelf de reis moeten betalen en ook de mensen die mee gaan.
…..dat we nog steeds samenwerken met “Stichting Serafim Helpt” (ANBI).
….dat de kinderen in de dorpen nog elk jaar 4 weken naar een sanatorium gaan om aan te sterken.
….dat de UUT KIEK DAG uit Nijkerkerveen dit jaar ook weer een groot succes was,
kijk eens op www.uutkiekdag.nl.
…. dat de Nijkerkse Stichting voor hulp aan Tsjernobylkinderen dit jaar 20 jaar bestaat en we proberen iets extra te doen voor de projecten, en dat de Nijkerkse Stichting hiervoor extra financiële steun zoekt.
….dat we zonder sponoren niet verder hulp kunnen blijven verlenen.
….dat de Nijkerkse Stichting heel dankbaar en blij is met zijn sponsors!